Podobieństwa języków skandynawskich

Ludzie często pytają, czy jeśli nauczą się jednego z języków skandynawskich, to z podobnym słownictwem poradzą sobie również w innym kraju skandynawskim. Często tak jest. Więc który język byłby najbardziej pomocny w nauce, abyś miał szansę komunikować się z mieszkańcami w całej Skandynawii?

Główne języki

Wśród tłumaczeń języków skandynawskich najbardziej do siebie podobnymi są duński i norweski . Jako grupa Duńczycy, Szwedzi i Norwegowie są bardzo podobni i ludzie ze wszystkich trzech krajów często rozumieją się nawzajem.

Jak wspomniano, dwa najbardziej podobne języki to duński i norweski. Norwegia była kiedyś pod panowaniem Danii i prawdopodobnie jest to powód, dla którego języki są tak podobne. Fiński to język bardzo różniący się od nich ze względu na pochodzenie z krajów Europy Wschodniej.

Różnice między językami skandynawskimi

Główną różnicą między językiem duńskim a norweskim jest pisownia i wymowa słów – słowa są tymi samymi słowami, ale pisownia jest nieco inna. W niektórych przypadkach określone słowo będzie używane w języku norweskim, a drugie w języku duńskim . Jednak prawie we wszystkich przypadkach oba słowa będą istnieć w innym języku i będą miały prawie takie samo znaczenie.

Przykładem w języku angielskim jest pasta do zębów i krem ​​do zębów. Duńczycy i Norwegowie potrafią czytać w innym języku równie łatwo jak własny. Duńczycy i Norwegowie mogą czytać po szwedzku, ale wymaga to więcej wysiłku ze względu na większą różnicę.
Kiedy Skandynawowie czasami mówią między sobą po angielsku – zamiast używać jednego z języków skandynawskich – dzieje się tak z powodu dialektów istniejących w krajach skandynawskich. Duńczykom może być dość trudno zrozumieć Norwegów, którzy „śpiewają”, a Duńczycy „mówią, jakbyśmy żuli w tym samym czasie ziemniaka”. W zależności od regionu, niektórzy szwedzkojęzyczni ludzie są łatwiejsi do zrozumienia dla Duńczyków niż Norwegów – ponieważ nie „śpiewają”.
Jednak wzajemne zrozumienie to tylko kwestia praktyki – tak jak wtedy, gdy Amerykanin próbuje nauczyć się rozumieć osobę ze Szkocji. Owszem, są nowe słowa, ale często można się porozumieć.

Dlaczego jest to ważne

Nauka jednego z tych języków to niewątpliwie zaleta, zarówno dla podróżnika, jak i w życiu biznesowym, to na pewno. Jeśli chcesz nauczyć się nowego języka, takiego jak jeden z języków skandynawskich, istnieje kilka bezpłatnych zasobów internetowych, a w pobliżu mogą być również dostępne zajęcia językowe (chociaż te języki nie należą do najpopularniejszych na lokalnych kolegia lub szkoły wieczorowe).

Related posts