Spór o zmiany w oświacie

Rząd Beaty Szydło przyjął projekty ustaw wprowadzających reformę edukacji. W projektach ustaw znalazły się budzące najwięcej emocji zapisy dotyczące zmian w strukturze szkół, a konkretniej likwidacja gimnazjów, wprowadzenie 8 letniej szkoły podstawowej, 4 letniego liceum i 5 letniego technikum. Planowane zmiany mają zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników.
Zwolennicy reformy uważają, że 3 lata spędzone w liceum to zbyt mało, aby przygotować się do matury czy przyszłych studiów, zaś uczniowie techników i szkół zawodowych nie są wstanie w tak krótkim czasie w pełni wykształcić się zawodowo. Przeciwnicy reformy zwracają uwagę na wysokie koszty i nieprzygotowanie oświaty do planowanych reform. Członkowie ZNP sprzeciwiają się tak szybko zachodzącym zmianom, według związkowców w szkolnictwie zapanuje chaos, który odbije się na poziomie kształcenia młodzieży.
Spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami reformy będzie trwał, dopiero z perspektywy lat będzie można rzetelnie ocenić wprowadzane zmiany.

Related posts