Rozpoczynasz budowę – ustaw „żółtą” tablicę

Masz już wszystkie niezbędne dokumenty, zaczynasz budowę domu jednorodzinnego. Plac budowy odpowiednio przygotowany. Materiały budowlane zwiezione. Ekipa fachowców gotowa do pracy. Pamiętaj o tym, że jednym z najważniejszych elementów placu budowy jest tablica informacyjna. Duża żółta tablica na, której wypisane są wszystkie niezbędne i wymagane prawem informacje. Najważniejsze z nich to : adres i rodzaj robót, numer pozwolenia, nazwa organu nadzoru budowlanego, dane inwestora, dane kierownika budowy i inspektora nadzoru, numery telefonów alarmowych. To podstawowe i najistotniejsze informacje ogólnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Tablica informacyjna powinna znajdować się w widocznym miejscu i być czytelnie wypełniona. Najlepszym miejscem jest brama wjazdowa na teren budowy. Przepisy regulują również wysokość na jakiej tablica informacyjna powinna się znajdować, jest to nie mniej niż 2 metry. Taka forma pozwala określić z kim można się kontaktować w istotnych sprawach związanych z prowadzoną budową. Żółte tło tablicy wyróżnia ją i umożliwia szybkie odczytanie potrzebnych informacji.

Related posts